GPS: 49°26'20.594"N, 15°34'28.087"E

Zborná

Jihlava

Přihlášení

Login:
Heslo:
Automat. přihl.:

23. července 2024 - večerní vydání

Svoz biologicky rozložitelného odpadu

V prosinci 2014 jsme zaznamenali podstatnou změnu v množství svezeného biologicky rozložitelného odpadu z kompostejnerů umístěných ve Zborné a Pávově.

Období / termín svozu Množství svezeného bioodpadu v tunách
září 8,28
říjen 7,107
listopad 4,720
3. 12. 2,02
17. 12. 0,88
31. 12. 0,37

Vzhledem k tak výraznému poklesu množství svezeného biologicky rozložitelného odpadu, jsme se rozhodli svážet biologicky rozložitelný odpadu v lednu a únoru pouze 1x měsíčně a to v termínech 28. 1. 2015 a 25. 2. 2015. Od března bude opět pokračovat svoz ve 14-ti denních intervalech. Frekvence svozu nádob na směsný komunální odpad zůstává nezměněna.

Za předpokladu, že Vám v souvislosti s topnou sezónou nepostačuje současná frekvence svozů nádoby na směsný komunální odpad, kontaktuje Ing. Machančíka (jan.machancik@jihlava-city.cz / 567 167 728) z odboru životního prostředí, který Vám bude nápomocen v řešení vzniklé situace.

Dále bychom Vás rádi v krátkosti seznámili s průběžnými výsledky pilotního projektu svozu biologicky rozložitelného odpadu z Pávova a Zborné.

Do konce října 2014 se do pilotního projektu přihlásilo 21 domácností ze Zborné a 63 domácností z Pávova.

Během pilotního projektu bylo svezeno: 

měsíc Hmotnost svezeného BRO v t
březen 3,100
duben 4,650
květen 6,683
červen 6,910
červenec 9,005
srpen 7,770
září 8,280
říjen 7,107
listopad 4,720
prosinec 3,270
celkem 61,495

Kromě množství vytříděného biologicky rozložitelného odpadu jsme sledovali také množství dalších vytříděných složek odpadu a to v období březen – říjen 2014 a porovnávali je z množstvím vytříděného odpadu za období březen – říjen 2013.V roce 2014 se v tomto období ve Zborné vytřídilo více papíru a to o 0,632 t. V případě plastů a nápojových karton je ve Zborné nárůst o 0,426 t. V Pávově se za toto období v roce 2014 vytřídilo o 0,925 t více papíru a o 0,92 t více plastů a nápojových kartonů.
Jedná se o skvělé výsledky, o které se přičinil každý z Vás a my Vám chceme touto cestou poděkovat, že se podílíte na zkvalitnění životního prostředí v Jihlavě.

Bc. Ing. Jan MACHANČÍK
odbor životního prostředí

Datum poslední změny: 18.01.2015 00:21:10

Lukáš Havlíček

Komentáře >> přidat

Žádné komentáře dosud nebyly vloženy, můžete být první!

Vložit komentář

HTML tagy nejsou povoleny, zachovány budou řádkové zlomy při odentrování.

Jméno:
Jméno:
Email:
Email
WWW:
Komentář:
Smajlíci: *sc01* *sc01* *sc01* *sc01* *sc01* *sc01* *sc01* *sc01* *sc01* *sc01* *sc01* *sc01* *sc01* *sc01* *sc01* *sc01* *sc01* *sc01* *sc01*

Design, kód a programování Lukáš Havlíček | Copyright © 2011 zborna.cz | Administrace