GPS: 49°26'20.594"N, 15°34'28.087"E

Zborná

Jihlava

Přihlášení

Login:
Heslo:
Automat. přihl.:

28. září 2022 - dopolední vydání

Představujeme: Sbor dobrovolných hasičů Zborná - článek v NJR

Typické zboremské

Typické zboremské "blembáky" na hlavách některých hasičů SDH Zborná.

Hoří. Hoří! Hasičárnou se míhají postavy, každý ví, co má dělat, trvá to pár vteřin. Se sirénou a modrými majáky vyjíždí hasičský záchranný sbor vstříc souboji se živlem. Většina lidí při vyslovení slova hasiči nevidí dále než k boji těchto mužů s ohněm. V případě Zborenských hasičů je to ale rozhodně mylný pohled.

Sbor dobrovolných hasičů Zborná chrání majetek i životy lidí v obci již 80 let. První zmínky o sboru prý jsou ve Zborenské kronice, tu z roku 1928, kdy byl český sbor založen, se ale dosud nepodařilo vypátrat. Znám je první velitel, kterým byl Josef Schnelar. Dá se předpokládat i existence německého sboru, který pravděpodobně fungoval ještě dříve (zmínka o pěti padlých členech v 1. Světové válce z roku 1914).

Archiv dále vydává kusé zmínky o další existenci: 1939 v souvislosti s 2. Světovou válkou přerušení činnosti z důvodů zabavení techniky, květen 1945 obnovení činnosti sboru, který „má 9 členů, předsedou jest hajný Dvořák,“ jak se píše v obecní kronice v roce 1950. Z dnešního pohledu úsměvnou zmínkou je ta z roku 1951, kdy bylo sboru přikázáno dát k službě postradatelné členy kvůli sběru mandelinky bramborové. „Nenašlo se nic,“ píše se v kronice.

Sbor požárníků, jak se v komunistické době hasičům říkalo, přispěl například také obci na zakoupení promítacího přístroje. V roce 1953 hasili požárníci požár státního statku Stříbrný Dvůr. V roce 1957 je uváděn jako velitel Karel Cempírek v souvislosti s okrskovou soutěží, kde Zborná skončila první před Smrčnou. V roce 1959 už je jako velitel uveden František Duba.

Dále je známo, že v roce 1989 je velitelem Pavel Koten, starostou Václav Kameník, sbor má 29 členů a z toho 2 ženy. V nedávné minulosti pak starostoval Jindřich Kvarda a velitelem byl Libor Ruskay.

Výrazné probuzení a oživení sbor zažívá od roku 2002. Post velitele přebral zástupce nové generace Jiří Skořepa, sbor má také nového starostu. Od roku 2002 se sbor pravidelně účastní soutěží prověřujících připravenost členů k zásahu, většinou s úspěchem. Za úspěch se tu neskromně považuje pouze vítězství.

V současné době se sbor skládá z 29 členů, z toho je 9 žen a dívek. Z důvodů omezené kapacity naší malé, útulné, nyní bohužel i sprejery počmárané hasičárny se veškeré otázky týkající se činnosti sboru musí řešit na pravidelných schůzích v několik metrů vzdáleném hostinci. „Například nedávno vznikla sázka o to, jestli je možné stihnout hasičský útok v jednom člověku pod 3 minuty,“ směje se velitel Jiří Skořepa. Na schůzích se samozřejmě řeší také závažnější věci. V září proběhl 2. ročník místní hasičské soutěže O Šacberskou medaili, kterou bylo třeba pečlivě připravit, v únoru se koná pravidelně hasičský ples, dubnové starosti obnášejí přípravu čarodějnic společně se stavěním a kácením máje. Hasiči se tak starají z velké části i o kulturní dění v obci.

Mezi další činnost samozřejmě patří údržba techniky tak, aby byla schopná zásahu a samozřejmě příprava samotných hasičů k akci. Děje se tak na pravidelných cvičeních, ať už samotného sboru nebo také ve spolupráci s dalšími sbory. „Příkladem je námětové cvičení dálkové dopravy vody na Pístově,“ říká Jiří Skořepa. Členové sboru také podstupují různá školení, jak postupovat při zásahu, skládají také zkoušky z různých odborností. „Například 2 členové sboru jsou vyškoleni pro práci s motorovou pilou.“ Důležitou přípravou k zásahu jsou také soutěže v hasičském sportu, kterých se snažíme účastnit a hlavně vítězit.

„Letošní největší úspěch je účast v okresním kole požárního sportu, kam jsme postoupili z prvního místa v okrsku,“ připomíná Skořepa. K opravdovému zásahu u požáru jednotka naštěstí vyjet už dlouho nemusela. „A doufám, že dlouho ještě muset nebude, rádi budeme techniku vyndávat pouze při soutěžích,“ klepe na dřevo Skořepa.

Zborenští hasiči vlastní kromě té nové také historickou techniku: „Máme tu motorovou stříkačku z roku 1926, která je stále plně funkční. Při oslavách 80 let sboru jsme s ní předvedli ukázkový zásah, běžela možná lépe než ta nová mašina.“ Stříkačku vozí loukoťový vůz. „Jednou za rok ho vždycky vyndáme a jedeme s ním na soutěž do Smrčné. Aby se trošku provětral,“ s úsměvem dodává Skořepa.

Bohužel už ho dnes netáhnou koně, které už ve Zborné nikdo nevlastní. Tuto práci musí zastat koně v motoru traktoru. „Z té historické techniky tu máme ještě blembáky,“ směje se Skořepa. „Je to takové poznávací znamení Zborenských hasičů, plechové německé helmy už dnes nikdo nenosí. Máme tu i nové, ale na soutěžích jsou tyhle plechové taková naše tradice.“

Díky zlepšené spolupráci s jihlavským magistrátem je od roku 2005 jednotka postupně vybavována novou a lepší technikou, což je pro úspěch při zásahu klíčové. Ve spolupráci s magistrátem se také upravuje hasičárna: „nechali jsme upravit půdní prostory hasičárny, dole už bylo holt málo místa“. Svépomocí pak sbor provedl izolaci stěn a například nátěr střechy. „Pořád je co dělat, rozhodně se nenudíme,“ uzavírá velitel.

Za SDH Zborná Lukáš Havlíček a Jiří Skořepa

Datum poslední změny: 30.11.2008 14:27:00

Lukáš Havlíček

Komentáře >> přidat

Sara Borekova player.a@seznam.cz <

30. 03. 2011, 16:58:30

Zborna je nej

Přidat komentář

Vložit komentář

HTML tagy nejsou povoleny, zachovány budou řádkové zlomy při odentrování.

Jméno:
Jméno:
Email:
Email
WWW:
Komentář:
Smajlíci: *sc01* *sc01* *sc01* *sc01* *sc01* *sc01* *sc01* *sc01* *sc01* *sc01* *sc01* *sc01* *sc01* *sc01* *sc01* *sc01* *sc01* *sc01* *sc01*

Design, kód a programování Lukáš Havlíček | Copyright © 2011 zborna.cz | Administrace